Podlaskie Stowarzyszenie Stomatologów Akademia Medyczna w Białymstoku
Strona głównaAktualnościKontakt

HISTORIA

18.02.2000 po ponad rocznych spotkaniach i dyskusjach grupa zapaleńców powołała Stowarzyszenie Lekarzy Stomatologów Indywidualnych Praktyk Lekarskich, Lekarzy Stomatologów Kas Chorych i Lekarzy Stomatologów Właścicieli NZOZ.

Jak widać był to twór naszej wybujałej wyobraźni, nie mieszczący się w wielu przepisach prawnych. Po konsultacjach z prawnikami dokonaliśmy w sądzie nowej rejestracji PODLASKIEGO STOWARZYSZENIA STMATOLOGÓW. W tej formie prawnej działamy od czerwca 2000 roku.

Prezesem został lekarz stomatolog Jacek Zaniewski, V-ce prezesami - dr n. med. Romuald Knaœ i lek. stom. Jerzy Gryko. Sekretarzem - lek. stom. Lucyna Mierzyńska-Ładny, skarbnikiem - lek. stom. Barbara Slupik, członkiem zarządu - lek. stom. Zbigniew Zawinowski, przewodniczšcym Komisji Rewizyjnej - lek. stom. Ryszard Rzewuski.

Stowarzyszenie postawiło sobie cztery główne cele do realizacji:

 1. Zintegrowanie środowiska stomatologów w obecnych trudnych czasach.
 2. Zapoznanie kolegów z najnowszymi doniesieniami naukowymi i praktycznymi z naszej dziedziny.
 3. Prowadzenie kursów wprowadzających te osiągnięcia i nowinki.
 4. Zapoznanie kolegów z najnowszymi przepisami i zasadami, dotyczšcymi prowadzenia Indywidualnych Praktyk Stomatologicznych.

Zebrania Stowarzyszenia odbywają się raz w miesiącu. Na każdym zebraniu jest temat wiodący jak np. zasady postępowania bankowego, aktualności sanepidowskie, bhp, prawa pracy, zasad prowadzenia ksiąg finansowych itp. Zapoznaliśmy lekarzy z pełną ofertą autoklawów proponowanych na rynku polskim.

Jak do tej pory odbyły się dwa kursy z "Postępowania w stanach zagrażających życiu", kurs z endodoncji, oraz kurs z ergonomii w stomatologu.

Wykłady prowadził na naszych posiedzeniach Pan Profesor Zbigniew Jańczuk. Kursy prowadzili: prof. Zbigniew Jańczuk, prof. Danuta Piętowska, dr hab. Halina Pawlicka, Dr n. med. Marek Bladowski.

Odbyły się dwa doroczne "Bale Stomatologa", jedna wyjazdowa sesja w Augustowie (w planie jest następna w czerwcu), jedno ognisko.

Mamy dalej szczytne plany , lecz jak wszystkie tego typu Stowarzyszenia borykamy się z trudnościami finansowymi. Składki są małe a o sponsorów trudno.

Rok 2001

 • 01.2001 - Bal Stomatologa
 • 03.2001 - Kurs "Ergonomia pracy lekarza stomatologa" pod kierownictwem prof. Z. Jańczuka i dr M. Bladowskiego.
 • 06.2001 - Sympozjum "Stomatologia 2001 roku" Augustów
 • 10.2001 - Kurs z radiologii stomatologicznej pod kierownictwem dr n. med. H. Markiewicz i A. Marczak-Wojtyńskiej.
 • 11.2001 - Stomatologia w Internecie - prezentacja firmy "iMedia"
 • 12.2001 - Kurs "Profesjonalna rofilaktyka w stomatologii"
 • 12.2001 - Komputerowa sprawozdawczość do Kas Chorych /KSSWD/ - prezentacja firmy Camsoft.

Rok 2002

 • 01.2002 - Szkolenie "VAT w stomatologii - jest czy go nie ma"
 • 02.2002 - Bal Stomatologa
 • 03.2002 - Prezentacja najnowszych materiałów firmy Dornwell.
 • 03.2002 - Kurs "Pierwsza pomoc w stanach zagrażających życiu pacjenta".
 • 04.2002 - Wykład dr n. med. J. Dethloffa "Wczesne zmiany próchnicowe - leczenie metodą sonoabrazyjną i strumieniowo-ścierną"
 • 1-2.06.2002 - Sympozjum w Augustowie.
 • 09.2002 - "Zmiany w organizacji służby zdrowia w Polsce" przedstawił lek. med. K. Teodoruk.
 • 10.2002 - Wykład "Podstawy periodontologii w praktyce" - dr n. med. M. Pietruska.
 • 11.2002 - Postępowanie z odpadami medycznymi w NZOZ i indywidualnej praktyce medycznej.
 • 12.2002 - Nowe zasady podatkowe.
 • W roku 2002 lekarze zrzeszeni w PSS brali czynny udział w akcji "Dar" - leczeniu stomatologicznym dzieci - podopiecznych Stowarzyszenia "Droga" oraz w akcji "Zdrowa Gmina" w gminach Janów i Korycin.

Rok 2003

 • 10.01.2003 - Współpraca stomatologa z logopedą - mgr T. Broniecka
 • 11.01.2003 - Wykład dr n. med. J. Dethloffa "Kształtowanie powierzchni wypełnień plastycznych oraz prac protetycznych w zależności od warunków zgryzowych pacjentów".
 • 12.02.2003 - Zasady przechodzenia stomatologa na emeryturę.
 • 15.02 2003 - Bal Stomatologa
 • 03.2003 - Radiowizjografia cyfrowa - firma Biodent
 • 04.2003 - Lek. stom. Z. Dobkowski - "Abrazja powietrzna"
 • 17-18.05.2003 - Sympozjum "Podstawy estetyki w stomatologii" Rajgród
 • 06.2003 - Współpraca z logopedą c.d.
 • 03.09.2003 - Lek. stom. Z. Dobkowski - "Praca z kamerą wewnątrzustną"
 • 01.10.2003 - Zasady kontraktów w roku 2004 - lek. med. K. Teodoruk: prezentacje firm Polapexim i Oral B.
 • 05.11.2003 - Dr n. med. G. Marczuk-Kolada - "Leczenie zębów mlecznych u dzieci"
 • 03.12.2003 - Poldent - "Zasady pracy z koferdamem"; prezentacja firmy Ivoclar Vivadent.

Rok 2004

 • 07.01.2004 - Prezentacja produktów bankowych PKO BP SA - Z. Kropiwnicki, B. Lasota
 • 04.02.2004 - Zasady wybielania zębów - Edyta Borowik: przedstawicielka firmy Dornwell
 • 14.02.2004 - Bal Stomatologa
 • 03.03.2004 - Problem z pacjentami zakażonymi HIV - lek. stom. M. Choromańska
 • 07.04.2004 - Zasady pracy i instalowania aparatów rentgenowskich w gabinetach stomatologicznych - inż. M. Wais
 • 05.05.2004 - Kurs prawa medycznego obowiązującego lekarzy i pacjentów - lek. stom. J. Wandzel
 • 05-06.06.2004 - Sympozjum Białowieża 2004 "Endodoncja we współczesnej praktyce dentystycznej"
 • 06.10.2004 - Prawa i obowiązki lekarza w Unii Europeskiej - lek. stom. J. Wandzel
 • 06-07.11.2004 - Goniądz 2004 "Zasady preparacji twardych tkanek zęba"
 • 01.12.2004 - Przydatność, zastosowanie i zasady pracy z komputerem w gabinecie stomatologicznym - lek. stom. Z. Dobkowski

  [ Strona główna | Aktualności | Kontakt ]