Podlaskie Stowarzyszenie Stomatologów Akademia Medyczna w Białymstoku
Strona gwnaAktualnociKontakt

Augustów 2014


Wiosenne Podlaskie Spotkania Stomatologiczne
AUGUSTÓW
29 - 31 maj 2014 r.

Wiosenne Podlaskie Spotkania Stomatologiczne

Najnowsze postępowania lecznicze w praktyce stomatologicznej. (22 punkty edukacyjne)


29.05.2014 CZWARTEK


12.00 - 13.45 Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Podlaskiego Stowarzyszenia Stomatologów (sala wykładowa).

Sesja popołudniowa - przewodniczący obrad: lek. dent. Jerzy Gryko.
14.00 – 14.05 Dr n. med. Romuald Knaś - prezes PSS: Otwarcie sympozjum.
14.05 – 14.50 Dr hab. n. med. Jolanta Pytko-Polończyk – Uniwersytet Jagielloński: Nowoczesne spojrzenie na powstawanie biofilmu w jamie ustnej. Jak zapobiegać i jak leczyć.
14.50 – 16.35 Prof. dr hab. n. med. Tomasz Konopka - Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu: Zapalenia przyzębia- obrazy kliniczne, przebieg, rokowanie, leczenie zintegrowane.
16.35 – 17.30 Dr. n. med. Barbara Szafrańska - Dentomax: Sedacja wziewna podtlenkiem azotu. Wskazania, przeciwskazania i zasady postępowania.

BUDYNEK GŁÓWNY

17.45 – 20.00 Kurs „Łatwa okluzja” - prowadzący Peter Bausch , dr n. med. Jan Dethloff.lek. stom. Jens-Christian Katschner. (2 pkt. szkoleniowe)

20.30 KOLACJA KOLEŻEŃSKA

30.05.2014 PIĄTEK


Sesja poranna - przewodniczący obrad: prof. dr hab. n. med. Tomasz Konopka.
07.00 – 09.00 ŚNIADANIE
09.00 – 09.45 Mgr Andrzej Kołodziejczyk - AMADAR: Podstawy rentgenodiagnostyki stomatologicznej.
09.45 – 10.00 Mgr inż. Cezary Mirończuk - ZdrowePodlasie.pl: Dokumentacja elektroniczna od 2016 roku? – prezentacja programu komputerowego obsługującego gabinety stomatologiczne. (konkurs dla uczestników wykładu !!!)
10.00 – 11.50 Prof. dr hab. n. med. Mariusz Lipski - Uniwersytet Medyczny w Szczecinie: Powtórne leczenie endodontyczne.
11.50 – 12.00 Przerwa kawowa.
12.00 – 12.45 Dr hab. n. med. Jolanta Pytko-Polończyk – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie: Pacjent psychiatryczny w gabinecie stomatologicznym.
12.45 – 13.00 Mgr Joanna Armacińska-Wakulak - MIP Pharma Polska - Nowoczesna diagnostyka mikrobiologiczna w stomatologii z wykorzystaniem testów PET i CAT.
13.00 – 14.15 Prof. dr hab. n. med. Halina Pawlicka - Uniwersytet Medyczny w Łodzi: Czy nowe narzędzia maszynowe zapewniają prawidłowe kształtowanie kanału?
14.30 – 15.45 OBIAD

Sesja popołudniowa - przewodniczący obrad: dr hab. n. med. Jolanta Pytko-Polończyk.
16.00 – 17.15 Prof. dr hab. n. med. Mariusz Lipski - Uniwersytet Medyczny w Szczecinie: Leczenie endodontyczne zębów przednich z obliteracją systemu kanałowego.
17.15 – 18.15 Prof. dr hab. n. med. Halina Pawlicka - Uniwersytet Medyczny w Łodzi: Wytyczne dotyczące postępowania w urazach zębów.
18.15 – 18.30 Przerwa kawowa.
18.30 – 20.00 Prof. dr hab. n. med. Tomasz Konopka - Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu: Leczenie farmakologiczne wybranych chorób błony śluzowej jamy ustnej.
20.30 SPOTKANIE PRZY OGNISKU

31.05.2014 SOBOTA


Sesja poranna - przewodniczący obrad: dr n. med. Jan Dethloff.
07.00 – 09.00 ŚNIADANIE
09.00 – 10.30 Peter Bausch – Niemcy: Okluzja jako ważny element leczenia stomatologicznego.
10.30 – 11.30 Prof. dr hab. n. med. Jerzy Sokołowski - Uniwersytet Medyczny w Łodzi: Zastosowanie technik adhezyjnych w stomatologii odtwórczej.
11.30 – 11.45 Megadenta – wystąpienie firmowe.
11.45 – 12.30 Dr n. med. Jan Dethloff – Dental Excellens w Warszawie: Bruksizm - przyczyny i leczenie.
12.30 - 14.00 Sesja lekarza praktyka - prowadzący lek. stom. Robert Stępień, lek. stom. Jerzy Gryko:
Wojciech Krówczyński: Wpływ stresu i wypalenia zawodowego na pracę lekarza dentysty oraz sposoby zaradcze i strategie radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym.
14.00 – 15.00 OBIAD

15.00 – 20.00 KURS AMADAR - dr n. med. Maciej Wilamski, mgr Andrzej Kołodziejczyk Zasady interpretacji zdjęć pantomograficznych. (Kurs jest zakończony certyfikatem uprawniającym do opisywania zdjęć pantomograficznych wymaganym przez przepisy Prawa Atomowego (5 pkt. szkoleniowych).

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 5 maja 2014 roku pod adresem
Podlaskie Stowarzyszenie Stomatologów
15-157 BIAŁYSTOK ul. JAROSZÓWKA 72
Tel. 085 6 762 552, Fax 085 6 763 681
lub pocztą elektroniczną : pss@stomatolodzy-podlasia.pl
Do zgłoszenia prosimy dołączyć kserokopię dowodu wpłaty
Konto bankowe : 86 1020 1332 0000 1102 0026 2535
Załączniki
ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA.doc (73.0000 kB)  

  [ Strona główna | Aktualności | Kontakt ]