Podlaskie Stowarzyszenie Stomatologów Akademia Medyczna w Białymstoku
Strona głównaAktualnościKontakt

Augustów 2012


Wiosenne Podlaskie Spotkania Stomatologiczne

Najnowsze osiągnięcia techniczne w praktyce stomatologicznej

Za szkolenie przysługują 22 punkty edukacyjne

 

17.05.2012 CZWARTEK

Sesja popołudniowa - przewodniczący obrad: lek. dent. Ryszard Rzewuski

14.00 – 14.05 Dr n. med. Romuald Knaś Prezes Podlaskiego Stowarzyszenia Stomatologów otwarcie Sympozjum.

14.05 – 15.10 Prof. dr hab. n. med. Halina Pawlicka Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Pokonywanie trudności podczas leczenia endodontycznego:

- wynikających z budowy anatomicznej zębów

- podczas powtórnego leczenia kanałowego

- związanych z usuwaniem złamanych narzędzi

- zębów z resorpcją korzeni.

15.10 – 15.30 Mgr Joanna Armacińska-Wakulak – Nowoczesna diagnostyka periodontitis z wykorzystaniem testu molekularno-biologicznego PET.

15.30 – 17.00 Prof. dr hab. n. med. Mariusz Lipski Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie - Powikłania leczenia endodontycznego zagrażające zdrowiu i życiu pacjenta.

Sala w budynku głównym

17.30 – 19.30 Sesja lekarza praktyka – moderator lek. stom. Jerzy Gryko -  Dokumentacja medyczna i cyfryzacja gabinetu.

20.00                KOLACJA KOLEŻEŃSKA

 

18.05.2011 PIĄTEK

Sesja poranna - przewodnicząca obrad: prof. dr hab. n. med. Halina Pawlicka

09.15 – 10.00 Dr n. med. Witold Jurczyński Uniwersytet Jagielloński - Periodontologia - lusterko współczesnej stomatologii.

10.00 – 10.45 Dr hab. n. med. Małgorzata Pietruska Uniwersytet Medyczny w Białymstoku - Planowanie uzupełnień protetycznych a estetyka tkanek miękkich.

11.15 – 12.00 Mgr Krzysztof Kłusewicz - Nowe techniki dekontaminacji w praktyce    stomatologicznej.

 

12.00 – 13.00 Dr hab. n. med. Teresa Sierpińska Uniwersytet Medyczny w Białymstoku - Diagnostyka biometryczna w stomatologii.

 

13.00 – 14.00 Prof. dr hab. n. med. Maria Gołębiewska Uniwersytet Medyczny w Białymstoku - Najczęstsze błędy przy wykonawstwie protez ruchomych..

 

Sesja popołudniowa - przewodnicząca obrad: dr hab. n. med. Małgorzata Pietruska

15.00 – 16.30 Prof. dr hab. n. med. Mariusz Lipski Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie -             Metoda endometryczna pomiaru długości kanału - trudności i najczęściej popełniane błędy oraz zapobieganie im.

16.30 – 17.30 Dr n. med. Joanna Bagińska Uniwersytet Medyczny w Białymstoku - Możliwości rekonstrukcji 3D całych zębów i jam zębowych. Budowa kanałów korzeniowych w medycznym CT, mikro tomografii i tomografii cone beam. Mikro tomografia jako narzędzie badawcze pokazujące skomplikowanie budowy jamy zęba. Zastosowanie medycznych CT, ich wady i zalety. Technologia CBCT, jej zalety i ograniczenia w stomatologii.

 

17.45 – 18.30 Dr n. med. Małgorzata Knaś Uniwersytet Medyczny w Białymstoku - Wizerunek lekarza jego wizytówką – tajniki makijażu i stylizacji postaci.

18.30 – 19.30 Dr n. med. Zbigniew Hamerlak - Ciężkie oparzenia chemiczne.

20.30               SPOTKANIE PRZY OGNISKU

 

19.05.2011 SOBOTA

Sesja poranna - przewodniczący obrad: Prof. dr hab. n. med. Maria Gołębiewska

09. 15 - 10.30 Dr n. med. Anna Michalska,  mgr inż. Andrzej Kołodziejczyk - Rentgenodiagnostyka stomatologiczna - interpretacja obrazu.

 

10.30 - 11.45 Dr n. med. Witold Jurczyński Uniwersytet Jagielloński  w Krakowie Współczesne możliwości regeneracji utraconych tkanek przyzębia.

12.00 – 12.45 Dr n. med. Zbigniew Hamerlak - Zastosowanie zabiegów fizykoterapii w gojeniu ciężkich odleżyn oraz ran.

12.45 – 13.45 Prof. dr hab. n. med. Halina Pawlicka Uniwersytet Medyczny w Łodzi –  Sposoby eliminacji bakterii z zakażonych kanałów podczas leczenia endodontycznego uwzględniając:

- morfologię systemu kanałowego,

- mechaniczne opracowanie kanału korzeniowego,

- środki i metody płukania jamy zęba,

- urządzenia do wyjaławiania systemu kanałowego,

- wybór właściwego uszczelniacza do obturacji kanału.

 

13.50 Zakończenie obrad.

14.00 – 19.00 KURS AMADAR 

 

Dr n. med. Anna Michalska, mgr inż. Andrzej Kołodziejczyk.

Część teoretyczna – wykład  (1,5 godz.)

 • Zdjęcia rtg wewnątrzustne /pantomograficzne – wybór właściwej diagnostyki.
 • Czym sugerować się przy zakupie aparatu rtg (istotne różnice w budowie).
 • Nowoczesne techniki rejestracji obrazów rtg (zalety i wady):
  • wywoływanie klasyczne – typy wywoływarek.
  • błony samowywołujące,
  • radiografia cyfrowa,
  • inne – płyty fosforowe.

Przepisy związane z montażem rtg w gabinecie.

Część praktyczna – warsztaty (3 godz.)

 • Zasady wykonywania zdjęć – stosowane projekcje.
 • Wykonywanie w praktyce zdjęć na pacjentach technikami

Cieszyńskiego, kąta prostego, projekcji bocznej.

            Porównanie technik rejestracji obrazu:

 • rtg wewnątrzustne: wywoływarki a klisze samowywołujące.
 • radiografia cyfrowa – zapoznanie się z możliwościami oprogramowania,

      obróbka obrazu.

 • Omówienie najczęściej popełnianych błędów

 

 

Załączniki
ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA.doc (73.0000 kB)  

  [ Strona główna | Aktualności | Kontakt ]