Podlaskie Stowarzyszenie Stomatologów Akademia Medyczna w Białymstoku
Strona głównaAktualnościKontakt

 

Wiosenne Podlaskie Spotkania Stomatologiczne

Najnowsze osiągnięcia techniczne w praktyce stomatologicznej

Za szkolenie przysługują 22 punkty edukacyjne

 

 

20.05.2010 CZWARTEK

Sesja popołudniowa - przewodnicząca obrad: Dr n. med. Jolanta Pytko-Polończyk

14.00 - 14.05 Dr n. med. Romuald Knaś Prezes Podlaskiego Stowarzyszenia Stomatologów - otwarcie Sympozjum.

14.05 - 15.10 Dr n. med. Maciej Żarow - Jak wzmacniać struktury zęba po leczeniu endodontycznym.

15.10 - 15.30 Mgr Joanna Armacińska-Wakulak - Zastosowanie Clindamycin-MIP 600mg u pacjentów z grup ryzyka.

15.30 - 17.00 Dr n. med. Maciej Żarow - Wybielanie zębów z żywą miazgą i po leczeniu endodontycznym w kompleksowym leczeniu estetycznym.

17.15 - 20.00 NIL "Dyskusja okrągłego stołu"  (budynek główny) moderator obrad lek. stom. Robert Stępień.

1. Mec. Tadeusz Pęcherz - Skutki wprowadzenia ustawy o Rzeczniku Praw Pacjenta.

2. Lek. dent. Andrzej Cisło - Współczesny model praktyki stomatologicznej - zasady organizacji, finansowania i zarządzania.

20.30                KOLACJA KOLEŻEŃSKA Z TAŃCAMI

 

21.05.2010 PIĄTEK

07.00 -  08.30 ŚNIADANIE

Sesja poranna - przewodniczący obrad: Prof. dr hab. n. med. Wiesław Hędzelek

09.00 -  09.30 Lek. stom. Jerzy Gryko - Temat odpowiedzialności cywilnej ciągle aktualny.

09.30 - 10.15 Dr n. med. Maciej Dijakiewicz - Zabiegi sterowanej regeneracji kości po ekstrakcji zębów jako leczenie przedimplantologiczne.

10.15 - 11.00 Dr n. med. Teresa Sierpińska - Istota okluzji w codziennej praktyce.

11.00 - 11.25 Agnieszka Safiańska - Produkty z chlorheksydyną - różne stężenia, różne postacie.  Zastosowanie w praktyce stomatologicznej.

 

11.25 - 11.40 PRZERWA KAWOWA

11.40 - 12.45  Dr n. med. Jolanta Pytko-Polończyk - Przygotowanie pacjenta do radioterapii oraz zmiany na  błonie śluzowej jamy ustnej u pacjentów onkologicznych po radioterapii i ich leczenie.

12.45 - 14.00 Lek. dent. Elżbieta Krężlik, lek. dent. Arkadiusz Krężlik -  Zasady ekstrakcji i natychmiastowej implantacji.

14.00 - 15.00 OBIAD

Sesja popołudniowa - przewodnicząca obrad : Lek. dent. Elżbieta Krężlik

15.00 - 15.30 Mgr inż. Andrzej Kołodziejczyk - Projektowanie i wykonanie odbudów pełnoceramicznych na jednej wizycie w oparciu o system CERECAX.

15.30 - 16.40  Dr n. med. Jolanta Pytko-Polończyk - Leczenie choroby odogniskowej - wykrywanie i eliminacja ognisk zębopochodnych.

16.40 - 17.10  Dr Michał Fidecki - Kompozyt DiaFil - kompromis między jakością i ceną.

17.10 - 17.25 PRZERWA KAWOWA

17.25 - 18.15 Dr hab. n. med.  Anna Kierklo - Znaczenie lekarza stomatologa w zwalczaniu epidemii otyłości.

18.15 - 18.45 Monika Trześniewska - Zastosowanie badań radiologicznych i tomografii komputerowej  w nowoczesnej stomatologii.

 

18.45 - 20.00 Dr n. med. Maciej Dijakiewicz - Czym kierować się przy wyborze systemu implantologicznego?

21.00               SPOTKANIE PRZY OGNISKU

 

22.05.2010 SOBOTA

07.00 - 08.30 ŚNIADANIE

Sesja poranna - przewodnicząca obrad: Dr hab. n. med. Anna Kierklo

09.00 - 10.00 Dr n. med. Jan Pietruski: Co w okluzji jest najważniejsze?

10.00 - 11.00 Prof. dr hab. n. med. Wiesław Hędzelek -  Pacjent roszczeniowy w prywatnej praktyce stomatologicznej.

11.00 - 11.15  PRZERWA KAWOWA

11.15 - 12.15 Lek dent. Elżbieta Krężlik, lek. dent. Arkadiusz Krężlik - Czynniki ryzyka biomechanicznego  w implantologii - planowanie uzupełnień implantoprotetycznych i ich obserwacja w czasie.

12.15 - 13.15 Mgr farmacji mikrobiolog Barbara Podsadna - Nowoczesne metody profilaktyki zakażeń w praktyce stomatologicznej.

13.15 - 14.30 Prof. dr hab. n. med. Wiesław Hędzelek - Najczęściej spotykane błędy podczas szlifowania zębów pod uzupełnienia stałe.

14.30 - 14.45 Wręczenie certyfikatów i zamknięcie obrad .

14.45               OBIAD

 

 


Załączniki
ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA.doc (77.5000 kB)  

  [ Strona główna | Aktualności | Kontakt ]